Watch Videos Online

GIR FOREST NATIONALPARK - LEJON - INDIENCHRISTER WASTESSON People-Blogs 2016-04-17 - 11:31:49

"Det asiatiska lejonet liknar sina afrikanska släkting. Hanarna har en kroppslängd på mellan 170 och 220 cm och väger 150 och 225 kg. Honorna är mindre och har en kroppslängd mellan 140 och 170 cm och väger mellan 100 och 150 kg, som är något mindre än den afrikanska släktingen. Asiatiska lejonet har en liten man och ett hudveck som finns på bukens mitt. Enligt genetiska undersökningar skilde sig underarten för 50 000 till 100 000 år sedan från de afrikanska lejonen. Tidigare sträckte sig djurets utbredningsområde till Sydosteuropa och Mellanöstern. Det fanns en tid då det asiatiska lejonet nästan var utrotat. Tidvis fanns bara c:a 20 individer kvar. Efter inrättandet av nationalparken Gir Forest i Indien återhämtade sig populationen och i dag lever c:a 500 lejon vilt i Girskogen."Sign up to our newsletter

Don't miss any trending posts!