Watch Videos Online

Ma Dao Tranh Ba - Vampire Expert I (1995) Tap 29The Ghost People-Blogs 2017-02-25 - 06:04:37

"Nội dung phim tập trung những cảnh hài hước và hồi hộp, câu chuyện tìm bắt ma hút máu . Thầy pháp Mao Tiểu Phương cùng các đệ tử đồng tâm tiêu diệt những con ma hung dữ này. Bởi thế những con ma không được bữa ăn no này thù hận quyết không tha thầy Tiểu Phương."Sign up to our newsletter

Don't miss any trending posts!