Watch Videos Online

Grileşmek mi? Renklenmek mi? Yabancılaşmanın kıskacında bir animasyon film AlikeMedyan Haber People-Blogs 2017-05-25 - 12:59:36

"Devletin ve kapitalizmin, eğitimin gri duvarları, bitmek bilmeyen mesai saatleriyle, insanların yaşadığı yabancılaşmayı, bir baba oğul ilişkisi üzerinden, bir rengin, bir müziğin yaşamlarımızdaki dönüştürücü etkisiyle bu yabancılaşmadan kurtulabileceğimizi anlatan, bir kısa animasyon filmi."Sign up to our newsletter

Don't miss any trending posts!