Watch Videos Online

Kemalettin Paşa ve Talihsiz Aşk Hikayesi - Payitaht AbdülhamidEntel Bilgiç Entertainment 2017-06-23 - 00:42:41

"Kemaleddin Paşa ve Talihsiz Aşk Hikayesi Gazi Osman Paşanın oğlu, devletine ve milletine bağlı, gerekirse gözünü kırpmadan babasını dahi devleti uğruna karşına alabilecek, Sultanına sadık Osmanlının yetiştirdiği nadide insanlardan Mehmed Kemalettin Paşa. Kemalettin Paşa’nın ne zaman doğduğu ve hayatı hakkında detaylı fazla bilgi olmamasına karşın 2 Sultanın 2 farklı kızıyla ilişkisi münasebetiyle ün yapmış bir paşadır. 17 Mart 1898de Gazi Osman Paşanın 2. oğlu Mehmed Kemaleddin Paşa ile, Sultan Abdülhamid Hanın Cülus kızım dediği ve Bidar kadınefendiden doğmuş olan Naime Sultan ile izdivaçları münasip görülüp Yıldız Sarayında evlenmelerine karar verildi. Daha önce Osman Paşa’nın büyük oğlu Nureddin Paşa, Sultanın İkinci kızı Zekiye Sultanla muhteşem bir düğün merasimiyle evlenmişlerdi. Osmanlı cemiyeti ve Saray halkı, Naime sultanın devlet geleneği olarak kırmızı gelinlik giymesini beklerken, Paris modasının yavaş yavaş Osmanlıyı etkilemeye başladığından ötürü ilk defa geleneğin dışına çıkılıp beyaz kumaştan bir gelinlik ile düğün merasiminde kendisini gösterdi. Bu olay üzerine bu tarz gelinlikler müslüman ve gayri müslim halk arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Abdülhamid Hân, dünya evine giren kızı Naime Sultanın düğününde Mabeyn-i Hümayun’a, vükelayı ve bütün rical-i devleti davet etmiş, Burada onlara güzel bir ziyafet vermiştir. Şeyhülislam Efendi tarafından da Kemalettin Paşa ile Naime Sultanın nikahları kıyılmıştır. Bu nikahın hediyesi olarak da Gazi Osman Paşa gelinine taç hediye ettiği rivayet edilir. Sultan düğünden sonra Naime Sultanı huzuruna çağırtıp, dualar, nasihatler etmiş ve kızının alnından öpmüştür. Gelin elbisesini giyerek saraydan gitmek adet olmadığı için Naime Sultan, günlük elbiseleriyle arabasına binip Ortaköy’deki babasının Düğün Hediyesi olarak verdiği yalıya doğru hareket etmiştir. Burada mutlu mesud yaşamaya başladılar. Bu olanlardan yaklaşık 3 sene sonra yani 12 Eylül 1901’de, Abdülhamid Hanın yiğeni 5. Murat’ın kızı Hatice Sultan, Saray görevlisi çirkin ve yaşlı bir adam olan Ali Vasfi Bey ile evlendirildi. Çift, Sultan Abdülhamitin düğün hediyesi olarak verdiği Ortaköydeki Naime Sultanın yanındaki yalıya yerleştiler. Sultanla evlendikten sonra paşa olan Vasfi’yi Hatice Sultan yatağına dahi almamıştır. Babası 5.Murad’ın tahtan indirilmesine sebep olduğunu düşünen ve kendi kızlarını Gazi Osman Paşa’nın yakışıklı oğullarıyla evlendirip, kendisine sıradan bir kocayı layık gören amcası Sultan Abdülhamid’e kızgın olan Hatice Sultan kendince Abdülhamid Han’dan intikam almak adına, bitişik yalıda oturan Sultan Abdülhamidin kızıyla evli olan Kemalettin Paşayı kendisine aşık eder. Bunun üzerine Kemalettin paşa ile aralarında zehirli aşkın mektuplaşmaları başlar. Artık Paşa olmayan Kemaleddin Efendi, Bursada kendisi için kiralanmış bir evde yaşamaya başladı. Burada dışarı çıkması dahi yasaktı. Hünkar yaverlerinden Mustafa Paşa adında bir Mirlivanın denetimi altında Padişah tüfekçilerinden değişik rütbeli birkaç subay Kemaleddin Efendiin kontrol altında tutulması görevini üstlendiler. Hepsi birlikte aynı evde yaşadılar. Burada mahpus olanla dışarıdan hiç kimse gidip görüşemez, irade olmadıkça vali bile gidip mahpusun hatırını soramazdı. 1908’de Meşrutiyet ilan edilip, 1909’da da Sultan Abdülhamid’in tahttan devrilmesiyle birlikte Kemalettin Paşa İstanbul’a döndü ve rütbelerini geri aldı. Bu arada Hatice Sultan kocasından ayrılmıştı. Bunu fırsat bilen Kemalettin Paşa, Hatice sultanla evlenmek istedi, fakat Hatice sultan intikamını artık almıştı ve haliyle bu evliliğide kabul etmedi. Bu olanlardan sonra ise Kemalettin Paşa’nın, adı sanı bir daha hiç işitilmedi ve nerede ne zaman öldüğü bile duyulmadı. Kaynaklar; 1- Hakanın Hatırası - Bilinmezleriyle Sultan 2. Abdülhamid 2- Mantran, Robert - Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II Duraklamadan Yıkılışa 3- Osmanlı Dönemi Bursa Sürgünleri (18- 19. Asırlar), Ali İhsan Karataş, Emin Yayınları, 2009, 448 sayfa 4- Mutsuz aşklar yalısı – Murat Bardakçı15 Temmuz 2002 (Hürriyet) 5- Padişah kızının yasak aşk oyunu – Mehmet Çelik (Posta) 6- Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 480-82 ve 505-506 Kullanılan Müzikler; 1- Kevin MacLeod sanatçısının Heavy Interlude adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) altında lisanslıdır. Kaynak: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100515 Sanatçı: http://incompetech.com/ 2- Audionautix sanatçısının Opus One adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) altında lisanslıdır. Sanatçı: http://audionautix.com/ 3- Payitaht Abdülhamid Hasret Müziği ( https://youtu.be/jAkN9KvtBWs ) 4- Payitaht Abdülhamid Hasret Müziği 2 ( https://youtu.be/eUP30Onrm2w )"Sign up to our newsletter

Don't miss any trending posts!